Fusha e Konsulences: 

 

I. Consultant Identification
Consultant Name AZ Consulting shpk Contact Person Edona Bilali
Country Albania  Legal Status ShPK
City Tirana  Consultant Ownership Albanian 
Address Rruga "Gjin Bue Shpata", Pallati i Aviacionit te vjeter, Shkalla 4, Kapi 1, Ap 16.  Percent Private  
Year Established 2011
Telephone +355 682002615    
Email address info@azconsulting.al
edona.bilali@azconsulitng.al
   
Website www.azconsulting.al     
 

PROFILI I KONSULENTIT:

AZ Consulting ushtron aktivitetin e saj që prej vitit 2007. E konceptuar si një kompani që jep zgjidhje të problemeve nga A tek Z, objekti i aktivitetit të saj është dhënia e konsulencës e shtrirë në disa fusha:

  • Manaxhim Cilësie
  • Manaxhim Burimesh Njerëzore
  • Konsulencë Juridike
  • Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun

Konsulenca në AZ Consulting ofrohet nga konsulent shqiptar dhe të huaj, përkatësisht italian dhe gjerman sipas specifikave dhe ekspertizës së kërkuar nga projekti. Fillimi i ofrimit të këtij shërbimi daton që në vitin 2004 kur themeluesi dhe ideatori i këtij biznesi Alban Zusi, krijoi të parën kompani konsulence për manaxhimin e cilësisë. Z.Zusi u largua në postin e zëvendësministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave në muajin tetor të vitit 2013. Aktualisht kompania drejtohet nga Edona Bilali.

AZ Consulting në shumë projekte ka bashkëpunuar me institucione të ndryshme donatore të huaja dhe vendase si p.sh. IFC (pjese e Grupit te Bankes Boterore); BAS (pjese e BERZH – Banka Europiane per Rindertim Zhvillim); GIZ (Agjensia Gjermane per Zhvillim); USAID; SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) – agjensi pranë Ministrisë së Ekonomisë Zvicër; Albinvest (Agjensi publike pranë Ministrisë së Ekonomisë) sot e njohur si AIDA, PNUD etj. Bazuar në eksperiencën shumë sektoriale dhe cilesinë e lartë të shërbimit të provuar në projekte të ndryshme të mbështetura nga institucione dhe donatorë ndërkombëtarë,

AZ Consulting aktualisht është partnere lokale në shumë projekte për hartimin e politikave dhe strategjive të zhvillimit të sektorëve të ndryshëm siç janë projektet IPARD të financuara nga Bashkimi Europian, projekte të GIZ, të USAID-it dhe anëtare e bordeve konsultative në disa Ministri.