Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
UHY Elite Ltd.
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING
FLAG
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
Facilization shpk
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri
ANNI (KOCI) KALLFA Inxhinjeri Mjedisore
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
EQSC - European Quality & Safety Control
Dynamics Partners Burime Njerezore, Manaxhim Strategjik
Ledi Leka Burime Njerezore
Albanian Business Partner
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
TBI Consulting
AZ Consulting Standartet e Cilesise
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
RDA Tirana Manaxhim Strategjik