Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING
Facilization shpk
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
EQSC - European Quality & Safety Control
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
Albanian Business Partner
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
RDA Tirana Manaxhim Strategjik
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
UHY Elite Ltd.
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
TBI Consulting
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
AZ Consulting Standartet e Cilesise
AIMS International Albania
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
Dynamics Partners