EBRD & ACN: Gjetjet e Studimit mbi nevojat e biznesit të konsulencës në Shqipëri; Prezantimi i instrumentave për financimin e SME-ve

EBRD dhe ACN organizuan takimin për ndarjen e gjetjeve të studimit mbi nevojat e biznesit të konsulencës në Shqipëri dhe prezantimin e instrumentave për financimin e SME-ve, në datën 26 Qershor, 2015 në mjediset e Hotel Tirana International. Të ftuar përfaqësues të bizneseve lokale të konsulencës në Shqipëri, institucioneve shtetërore, anëtarë të Rrjetit të Konsulencës në Shqipëri (ACN), etj. Për më shumë informacion rreth takimit dhe rezultateve mbi të, kontaktoni në prengae@ebrd.com