“Project Management for Consulting”, trajnim i organizuar me 9 – 12 Dhjetor 2014. Ekipi per Mbeshtetjen e Bizneseve te Vogla ne Shqiperi – SBS Albania i Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim – BERZH & Albanian Consulting Network – ACN