Albacademy

Fusha e Konsulences: 

 Identifikimi i Konsulentit

 Emri i Konsulentit

 Albacademy

 Statusi Ligjor

 Sh.p.k.

 Personi i Kontaktit

 Valbona Begolli

 Qyteti

 Tirana, Shqipëri

 Pronësia e kompanisë

 Lokal

 Përqindja Private

 100%

 Viti i Themelimit

 2011 si pjesë e Albpasttrimit dhe nga 2018 si një kompani më vete

 Adresa

 Rr. Tish Daia, Komuna e Parisit

 Telefon

 +355696058155

 Adresa Email

 v.begolli@albacademy.al

 Faqja Web

 www.albacademy.al

Kompania Albacademy është themualuar në vitin 2018 me zyra qëndrore në Tiranë.Duke qënë pjesë e kompanisë Albpastrim ,Albacademy ka filluar veprimtarinë e saj në  trajnimet afatshkurta  profesionale të stafit si dhe me trajnime,kurse  dhe konsulence në sektorinin e Hoteleri – Turizem. Albacademy ju përgatit konkretisht për profesionin që ju do të zgjidhni sipas dëshirës. Albacademy me anë të leksioneve dhe praktikës ju aftëson për një karrierë të sigurtë dhe të suksesshme.Tek ne praktika ka rol shumë të rëndësishëm.Akademia jonë është e përbërë nga tre departamente kryesore, si Zhvillim Biznesi ,Hoteleri Turizem & Shërbime.
Stafi i kualifikuar, programet dhe sistemi ynë i mësimdhënies kombinohet më së miri me praktikën në biznesin tonë , si edhe me praktikën profesionale intensive pranë kompanive partnere. I kushtojmë rëndësi të madhe cilësisë së shërbimeve që ofrojmë si dhe mbështesim fort të gjithë kursantët tanë për t’i punësuar brenda dhe jashtë vendit, nëpërmjet zyrës tonë të punësimit.
Albacademy ju përgatit konkretisht për profesionin që ju do të zgjidhni sipas dëshirës. Albacademy me anë të leksioneve dhe praktikës ju aftëson për një karrierë të sigurtë dhe të suksesshme. Tek ne praktika ka rol shumë të rëndësishëm.  Akademia jonë është e përbërë nga tre departamente kryesore,  si Zhvillim Biznesi ,Hoteleri Turizem & Shërbime.
Për më shumë se  4 vjet, ne jemi të specializuar për të ndihmuar klientët tanë të identifikojnë njerëzit dhe të zhvillojnë sfida që mund të pengojnë organizatat e tyre që të arrijnë rezultate optimale. Qëllimet tona janë që të bashkëpunojmë me ju për të vlerësuar, parashikuar, zhvilluar dhe ekzekutuar trajnime të fuqishme që rrisin produktivitetin, përmirëson performancën dhe frymëzon fokusimin e vazhdueshëm në përsosmëri përmes një gamë të gjerë zgjidhjesh mësimore.
Zhvillimi i punonjësve dhe përmirësimi i proceseve është një avantazh konkurrues dhe domosdoshmëri strategjike në kohërat ekonomike sfiduese të sotme. Le të ndihmojmë organizatat  duke ndihmuar maksimizimin e resursit tuaj më të rëndësishëm: NJERËZIT TUAJ! Ne marrim një qasje bashkëpunuese për krijimin e një strategjie trajnimi të përshtatur për suksesin.

Sherbimet tona

Konsulence : Ne jemi zyra juaj personale dhe angazhohemi të japim zgjidhje të gjitha problemeve tuaja  ne menaxhimin e hotelit.Ju nihmojme për zhvillimin dhe zbatimin e programeve të marketingut dhe shitjes. Ju ndihmojmë për menaxhimin operativ të hotelit përfshirë përmirësime në rezultatet e cilësisë së shërbimit trajnime të stafit, zhvillim i aftësive menaxhuese, mbikëqyrëse etj

Kurse : Është koha e kurseve profesionale afatshkurtra, përmes së cilave fitohet një lloj ekspertize e mjaftueshme dhe e vlefshme, për të nisur karrierën si ekspert në një fushë të caktuar, apo për të përparuar më lart profesionalisht në degë të reja.Përgatisim profesionistët për të cilët tregu ka nevoje .

Trajnime : Trajnimi është mësim, ose zhvillon në vetvete apo në të tjerët, çdo aftësi dhe njohuri që lidhet me kompetenca specifike të dobishme. Trajnimi ka qëllime specifike për të përmirësuar aftësinë, kapacitetin, produktivitetin dhe performancën e personit. Trajnimi paraqet një mundësi kryesore për të zgjeruar bazën e njohurive të të gjithë të punësuarve,trajnimi dhe zhvillimi ofron edhe kompaninë në tërësi dhe punonjësit individualë me përfitime që e bëjnë kosto dhe kohë një investim të vlefshëm.Një punonjës I  trajnuar është ne gjendje të kryeje më mirë punën e tij.