Consulting & Management Albania

Fusha e Konsulences: 

 Identifikimi i Konsulentit

 Emri i Konsulentit

 Consulting & Management Albania

 Statusi Ligjor

 Sh.p.k.

 Personi i Kontaktit

 Skënder Bedalli

 Qyteti

 Tirana, Albania

 Pronësia e kompanisë

 Lokal

 Përqindja Private

 100%

 Viti i Themelimit

 2008

 Adresa

 

Rr. Kajo Karafili, Pallati i Bimbasheve, Nr. 1, Shk. 1, Ap. 2

 Telefon

 +35542344333

 Adresa Email

 info@cmalbania.com

 Faqja Web

 www.cmalbania.com

  II. Informacion mbi Kompanine Konsulente/ Konsulentit

Consulting & Management Albania (C&M Albania) është një kompani private shqiptare e çertifikuar sipas standarteve ISO, që ofron shërbime konsulence, projektime në ndërtim dhe infrastrukturë, dhe menaxhim të ndërtimit të objekteve.

 SHËRBIMET:

 Planifikim urban, Kerkim tregu, Studime fizibiliteti dhe Auditime Teknike;

  • Detyra projektimi, Projekte paraprake, Projekt zbatime, përfshire dokumentat e plota kontraktuale;
  • Menaxhim ndërtimi, Komisionimi dhe Kolaudim final;
  • Shërbimi i mbikqyrjes së punimeve, kosto inxhinierike dhe analiza
  • Shërbime operacionale të ndërtimit; sistem të menaxhimit të ndërtesave dhe shërbim mirëmbajtjeje;
  • Buxhetim paraprak dhe final të projekteve, Analizë kostoje dhe Auditim financiar;
  • Sherbime inxhinierike per infrastrukture;
  • Konservim dhe restaurim ndërtesash dhe infrastruktura historike;
  • Asistence ne mbikqyrjen dhe rritjen e Sigurisë së trafikut të aviacionit civil;
  • Vlerësime mjedisore, menaxhim i ruajtjes së mjedisit dhe projekte për rikuperim (rigjenerim) mjedisor;