EuroPartners Development (EPD)

Fusha e Konsulences: 

 

I. Consultant Identification
Consultant Name  EuroPartners Development Contact Person

 Jolanda Trebicka

jolanda.trebicka@europartners.al

 

Country  Albania Legal Status Legal Status
City  Tirana Consultant Ownership Ownership
Address  Rr.Ismail Qemali, P.2K, No.25/A, 1019, Tiranë, Shqipëri Percent Private  
Year Established 2007
Telephone  +35544302565    
Email address  info@europartners.al    
Website www.europartners.al     
 II. Consultant Information
 
Services offered 

Integrim Evropian

 Administrim Rajonal

Komunikim

Sektori Publik

Administrim Shteteror

     
         
         
         
         
Please list any certification, qualification, membership of associations, or training participated in
Name (type of certification/ qualification, name of association, or title of course) Location Year
     
     
     
     
     
     
     
     
III. Consultant Profile

Qendra “EuroPartners Development” (EPD) ka për qëllim rritjen e nivelit informimit të publikut dhe kapaciteteve individuale dhe insitutionale të administratës në lidhje me politikat evropiane dhe në përgjithësi me kuadrin e programeve të zhvillimit të shoqërisë.

EuroPartners Development (EPD) është një organizatë jo-qeveritare në Shqipëri e themeluar me misionin për të kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të shoqërisë shqiptare drejt një kulture dhe ndryshimi institucional në kuadrin e integrimit evropian duke dhënë mbështetje dhe ekspertizë për të rritur kapacitetet, informuar, edukuar dhe nxitur institucionet publike dhe jo-publike si dhe komunitetin e gjerë për një pjesëmarrje aktive në demokratizimin dhe proceset e zhvillimit social-ekonomik dhe reformat.

EuroPartners Development e percepton zhvillimin e Shqipërisë si një proces gjithnjë e në rritje e në vazhdimësi të mësuari nga bashkëpunimi ndërmjet aktorëve që kontribuojnë drejt synimeve që përbashkëta. Vetë Organizata e sheh veten gjithnjë në proces nxënieje që do të vazhdojë të zhvillohet e rritet në përgjigje të ndryshimeve që ndodhin në mjedisin që prek zhvillimin në Shqipëri dhe Vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Në të njëjtën kohë, EPD është e angazhuar të ofrojë ekspertizën lokale dhe përvojën e saj për partnerët ndërkombëtarë me qëllim arritjen e rezultateve sa më të mira.

EuroPartners Development, me kalimin e viteve është shndërruar në një organizatë që ofron shërbime profesionale me një ekspertizë të fortë në fushën e demokratizimit, ngritjes së kapaciteteve institucionale për institucionet qeveritare dhe organizatat jo-qeveitare, në reformat që kanë lidhje me integrimin evropian, qeverisjen lokale dhe zhvillimin rajonal.

Themeluesit e EuroPartners Development, stafi kryesor lokal i saj dhe bashkëpunëtorët kanë një përvojë të konsiderueshme në projektet e asistencës teknike në Shqipëri e vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe në të gjithë botën, si në ekonomi në zhvillim edhe ato tranzitore. Ne kemi ngritur dhe i kushtojmë vëmendjen e duhur ruajtjes së kulturës së punës në ekip, gjë që promovon shpirtin e të punuarit së bashku në organizatë, si dhe në të gjitha ekipet e projekteve të tjera ku marrim pjesë. Ne respektojmë vlerat etike, kultivojmë komunikimin pozitiv dhe konstruktiv dhe po krijojmë një zhvillim afatgjatë të punës për pjesëtarët e ekipit tonë të punës, si dhe organizatën. Mjedisi ambicioz dhe sfidues që qëndron përpara nesh rrit angazhimin dhe përkushtimin e stafit ndaj organizatës, ndaj partnerëve tanë dhe ndaj cilësisë së standardeve që kërkojmë të arrijmë.

Ekspertiza

Përvoja e EuroPartners Development mbulon një gamë të gjerë fushash:

  • Demokratizimi dhe Zhvillimi i Shoqërisë Civile
  • Reforma në Administratën Publike
  • Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
  • Iniciativat Anti-Korrupsion
  • Financa Publike
  • Zhvillimi Lokal dhe Decentralizimi
  • Koordinimi i Asistencës së Huaj
  • Bashkëpunimi Ndërkufitar
  • Zhvillimi Social/Reduktimi i Varfërisë

Asistencë për të hartuar projekt-propozime për fonde të donatorëve të ndryshëm.