Forumi i 2 të i Konsulencës Shqiptare, Tiranë, 6 Qershor 2019

“Investimi për eksporte dhe partneritete ndërkombëtare në shërbimet e konsulencës – Realiteti dhe mundësitë për konsulencën shqiptare

 

ACN AlbanianConsulting Network ju fton të merrni pjesë në aktivitetin

Forumi i 2të i Konsulencës Shqiptare

E enjte, 06 Qershor 2019, ora 14:30 

Hotel Tirana International, Salla Abret

Në ACN, ne besojmë se bizneset konsulente shqiptare duhet të marrin në konsideratë eksportin dhe partneritetet ndërkombëtare në mënyrë që të qëndrojnë konkurrues në ditët e sotme. Organizimi nga shoqata jonë e këtij forumi, synon të mbledhë konsulentë dhe përfaqësues të biznesit për të ndarë njohuritë mbi praktikat më të mira për të përmirësuar shërbimet, kompetencën e personelit dhe investimet e nevojshme për t'u përshtatur me mjedisin ndërkombëtar të tregut të konsulencës. Do të jetë gjithashtu një mundësi e mirë për të ndërtuar marrëdhënie biznesi dhe për të zgjeruar rrjetin e konsulentëve.

AXHENDA E FORUMIT

14:30-14:45

Hapja e forumit dhe fjala përshëndetëse

    ArbenMemoDrejtues Bordi, ACN - Albanian ConsultingNetwork

Mundësi dhe sfida për ACN-në me qëllim mbështetjen në investime për eksport dhe partneritete ndërkombëtare të konsulencës shqiptare

     Fjalë përshëndetëse nga Institucione publike promovuese të eksporteve shqiptare

     (Ministria për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, AIDA, etj. - tbd)

14.45 16.00 

Paneli 1:        Eksporti i Shërbimeve të Konsulencës. A jemi të përgatitur?

Moderator:     Folës kryesor:Gjergji Guri,Facilization

A.Memo          Folës:Dritan Mezini AITA & DM Consulting, Ines Muëostepa  

TMC                UCCIAL, Linda Shomo EasyPay, Enilda Lama EQSC

Pyetje dhe Diskutime me të ftuar dhe pjesëmarrës

16.00 16.30 

Pushim për kafe dhe networking

16.30 18.00

Paneli 2:         Investimi në rritjen e kapaciteteve të kompanive të konsulencës si

Moderator:     parakusht për partneritete me kompani ndërkombëtare – Praktika

A.Xhiani          të mira

UHY Elite            Folës kryesor: Visar Dobroshi, Drejtues Bordi, Business Consultants   

                        Council BCC Kosova

Folës: Neritan Mullaj BERZH, Hysen Çela - IEKA, Monika Farka AIMS, Ilir Rembeci / Alida Kondi RDA/CCP

Pyetje dhe Diskutime me të ftuar dhe pjesëmarrës

Mbyllja e Forumit dhe Networking Koktejl

Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen deri më 5 Qershor 2019 në: office@albconsulting.org,

Tel: +35542227674; Mob: +355696087402