Trajnim: “Managing a Consulting Business”

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, nëpërmjet Ekipit për Mbështetjen e Bizneseve të Vogla dhe në bashkëpunim me Albanian Consulting Network – ACN, organizojnë Trajnimin me temë “Managing a Consulting Business” në datat 27 – 29 Tetor 2015, tek ambjentet e Hotel Grand. Ky trajnim synon te ofroje qasje dhe praktika te standardizuara lidhur me menaxhimin e bizneseve te konsulences ne Shiperi, duke mundesuar rritjen e aftesive profesionale te konsulenteve.