Trajnimi "Marketing and Selling Consulting Services" 1-4 Qershor, 2015

Programin për Mbështetjen e Biznesit të Vogël të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim me Rrjetin e Konsulentëve Shqiptarë (ACN) organizojnë Trajnimin me temë "Marketing and Selling Consulting Services" përgjatë 1-4 Qershor 2015. Ne kete trajnim morren pjese 14 konsulente pjese e rrjetit te Konsulenteve Shqiptare dhe jo vetem, suke synuar rritjen e aftesive dhe prezantimin e praktikave me te reja dhe te suksesshme ne fushen e Marketimit te Sherbimeve te Konsulences.