WorkSafety Group

Fushat e Konsulencës

 Identifikimi i Konsulentit

 Emri i Konsulentit

 

WorkSafety Group

 Statusi Ligjor

 Sh.p.k.

 Personi i Kontaktit

 Alban Isteri

 Qyteti

 Durrës, Albania

 Pronësia e kompanisë

 Lokal

 Përqindja Private

 100%

 Viti i Themelimit

 2014

 Adresa

 Rr. Bajram Tusha, Lagja 14 Shkozet Durrës

 Telefon

 +355684050542

 Adresa Email

 info@worksafety.al
 ceo@worksafety.al

 Faqja Web

 www.worksafety.al

Profili i Konsulentit

Work Safety Group është një Kompani qëllimi i të cilës është të ofrojë shërbime teknike, shëndetësore, konsultime dhe trajnime per te gjitha bizneset në fushën e sigurise dhe shendetit në punë, marrëdhenieve të punës etj.

Lindja e saj daton në 1 Shkurt 2014 dhe me kalimin e kohës, emri i saj është bërë sinonim me seriozitetin, profesionalizmin,korrektesën dhe shumëllojshmërinë e shërbimeve.

Në vitin e fundit, Work Safety Group ka marrë karakteristikat e një kompanie shumëdimensionale në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, duke krijuar lidhje dhe shkëmbime eksperiencash me shumë  specialistë, me të cilët ne kemi një marrëdhënie profesionale me shumë eksperte të fushave të ndryshme duke përfshirë mjekë, biologë, inxhiniere, profesionistë të trajnimit, teknikë të sigurisë, zjarrëfikës dhe operatorë për parandalimin e aksidenteve.

Deri më sot, Work Safety Group ka përftuar eksperienca të shumëllojshme në menaxhimin e të gjitha aktiviteteteve kryesore që përfshijne botën e gjerë dhe të larmishme të Sigurise dhe Shendetit ne Punë, Marrëdhenieve të Punës si dhe ofron shërbime profesionale rekrutimi për punësim, shërbime profesionale të burimeve njerëzore, trajnim këshillim karriere etj.