Informim tregu

 Informim Tregu

  • Thirrjet e hapura, tenderët, procedurat e prokurimit dhe çdo mundësi tjetër biznesi e mundshme për anëtarët.
  • Ndryshimet në legjislacion dhe mjedisin e biznesit që ka lidhje me anëtarët.
  • Histori suksesi dhe raste biznesi të anëtarëve.