Promovim i Konsulentit

  • Mbledhja e Asamblesë të paktën një herë në vit
  • Tryezë e rrumbullakët për të diskutuar problemet e rëndësishme të konsulentëve të paktën një herë në vit